ปัญหาเจอบ่อย ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด

เมื่อตรวจสอบบ้านหรือคอนโดบางครั้งอาจพบปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่

ปัญหาที่เกี่ยวกับโครงสร้าง

   อาจมีรอยแตกหรือรอยร้าวที่ผนัง ฝ้าเพดาน หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่สามารถแสดงถึงปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของสถานที่ เช่น ความผิดปกติในการก่อสร้าง การบิดเบี้ยว หรือการคว่ำลง

 

ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบประปา

   อาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น สายไฟที่เสียหรือระบบสายไฟที่ไม่เพียงพอ เสาไฟฟ้าที่มีความไม่ปลอดภัย หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา เช่น ท่อที่รั่ว หรือการไหลน้ำที่ไม่เพียงพอ

ปัญหาที่เกี่ยวกับการรั่วซึมและความชื้น

   บางครั้งอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการรั่วซึมจากหลังคาหรือผนัง หรือความชื้นที่สูงเกินไปภายในบ้านหรือคอนโด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและปัญหาทางสุขภาพ เช่น การเกิดความชื้นที่สร้างรา การเสื่อมเสียจากความชื้น เป็นต้น

 

ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

   อาจพบปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เช่น การรบกวนจากเสียงรบกวนจากที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ความเสียหายจากสภาพอากาศที่รุนแรง เสี่ยงต่อน้ำท่วม หรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเรียบร้อยและการบำรุงรักษาของพื้นที่รอบข้าง

 

   การตรวจสอบบ้านหรือคอนโดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาที่อาจมีอยู่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจในการซื้อหรือการเช่า นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมั่นใจและรู้สึกอุ่นใจในการตัดสินใจในการลงทุนในทรัพย์สินที่ถูกต้องสำหรับคุณ